KULPEN

Fiske:
Laksen
Ørret vs. laksyngel
Fluer
Fisketurer
Fiskeravgift
Huggtabell
Fiskeordbok

Fluebinding: Fluebindingsutstyr
Fiskeutstyr
Tubeflue: Steg for steg NY

Fisketider for fiske i sjøen etter laks, sjøaure og sjørøye

Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.

Tips oss


Logo
KULPEN
Alle rettigheter:
Copyrigh t
Kulpen Sportsfiskeklubb 2002-2005
Sist oppdatert: 02-Jun-2006 ©Webmaster: Geir Pettersen
Fiskeravgift 2006-07 - Elektronisk betaling på nett
Av Geir Morten Pettersen

Hvem må betale?
Generelt skal alle som er fylt 16 år og som vil fiske på lakseførende strekning i elv være pliktig til å betale fiskeravgift. Unntak/dispensasjonsmuligheter finnes i forbindelse med organisert undervisning og behandling for elever eller klienter sammen med leder. Det kan ikke gis dispensasjon til fiskekonkurranser, fiskekurs, utflukter, organiserte fisketurer eller andre former for organisert fiske. Søknaden sendes hjemstedskommunen.
For fiske i sjøen etter laks, sjøørret og sjørøye betales kun avgift ved bruk av faststående redskap. (eks. Lakseverp (sitjenot), kilnot og krokgarn.)

Hvor mye koster det?
Fiskeravgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye er satt til 200 kroner i året. Gjelder fra 1. april 2006 - 31. mars 2007.

Fiskeravgift for Pris
Enkeltperson 200 kr
Familie (ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 16 og 18 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe) 320 kr
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli 500 kr
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli 300 kr
   

Kontrollplikt
Fiskekortselger har plikt til å kontrollere om fiskeravgift er betalt, eller at det er gitt dispensasjon. Kvittering for betalt fiskeravgift eller dispensasjon fra kommunen skal medbringes under fiske og vises fram dersom politi eller oppsynspersonell forlanger det.

Fra og med 1. januar 2002 skulle det ikke betales fiskeravgift for fiske etter innlandsfisk og kreps. Med innlandsfisk menes allfisk i ferskvann unntatt laks, sjøørret og sjørøye.

NB! Du må fortsatt kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren for fiske. HUSK Å TA MED FISKERAVGIFTS KORT FOR 2005.

Betaling av fiskeravgiften direkte på nettet.
Fiskeravgiften kan betales på lokale postkontorer rundt i landet. Men nå kan du også belale den direkte på nettet. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i samarbeid med Inatur AS utviklet en internettbasert løsning for betaling av fiskeravgiften.

Betal den på inaur: http://www.inatur.no/fiskeravgift/

Last ned nettverson av Fiskeravgift 2006 her. (Pdf-fil, 766kb).

For mer informasjon kontakt Direktoratet for naturforvaltning

 

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning

 

Copyright ©Kulpen Sportsfiskeklubb
webmaster: Geir Morten Pettersen
HVA RØRER SEG i KULPEN
Tur til orkla: kastekurs med syrstad & co...Se her
Fluebindekskolen: Tubeflue- Se her
Filmer: Isfiske & speycast
Se her
Alta elva: 2 dager i altaelva..Se her
Stabburselva: Fin liten lakselv..
Se her.
Saltdalselva: Grov sjøørretelv...
Se her
Nye laksefluer er lagt ut
Se her
Les om vår tur til Namsen 2002 Se her
Hvor tung er laksen i forhold til sin lengde se her
Hvordan skille laksyngel og ørret..Se her

NOE AV DET SOM VENTES INN I KULPEN:
Russland/Ponoi River: Bilder og film
Smålaks i Lysnes-elva
Fra kasteboks til fluestang
Annonser:

GCOF


KommaTeck as