KULPEN

Kulpen
Fiske
Fisketurer
Fluer
Været
Linker
Om oss
 
Gjestebok
Forum

Tips oss


Logo
KULPEN
Alle rettigheter:
Copyrigh t
Kulpen Sportsfiskeklubb © 2002-2005
Sist oppdatert: 13-Mar-2006 ©Webmaster: Geir Pettersen
Nyhestarkiv 2005
Klikk her for Nyhtesarkiv 2004 og tildigere
(Meld gjerne i fra hvis du finner linker som ikke ikke virker lenger)

Orkla ikke bare for«fluefiskeadelen» 30.12.05
Et godt måltid laks er halve fiskeopplevelsen. Hvis det blir forbudt, har vi redusert sportsfiske til en lek med laksen. Helt og holdent uten mål og mening. Mitt skrekkscenario i Orkla er påbudt fang og slipp, og kun fluefiske tillatt. Da har den finere «fluefiskeadelen» seiret. Det skal vi ikke ha noe av.
Les mer her

Sportsfiske er ikke matauk 27.12.05
Argumentasjonen om at sportsfiske er høsting i naturen er tøvete. Ingen fisker for maten skyld. Fang og slipp vil komme til norske lakseelver før eller siden uansett. Hvorfor kan ikke vi i Orkla være litt framsynte?
Les mer her

Mye smålaks i Namsen 22.12.05
Innslaget av smålaks var uvanlig stort i Namsen i år. Det slo fiskeforvalter Anton Rikstad ved fylkesmannens miljøvernavdeling fast da han gjennomgikk årets fangststatistikk under lakserådets møte i forrige uke. Les mer her

Regnbueørret med to munner 22.12.05
Regnbueørreten har to sett kjever, som begge ser ut til å ha fungert.Denne fisken hadde ingen sjanse. Den ble trukket opp fra Holmes Lake i Lincoln i Nebraska, USA.
Les mer her


Innfør fang og slipp i Orkla 21.12.05

Brødrene Trond og Knut Syrstad i Meldal kaster to hete forslag inn i debatten om framtida for laksen: Statlig styring av laksebestandene både i elv og sjø, og innføring av fang og slipp i Orkla.
Les mer her

Nektet å selge laksegård til kaksefiskere 20.12.05
Ekteparet fra Grong takket nei til pengesterke kjøpere og solgte til en 20-åring med interesse for melkeproduksjon, flere millioner under markedspris.
Les mer her

Skepsis til sterilisering av laks 20.12.05
Havbruksnæringa er skeptisk til sterilisering av oppdrettslaks. Fiskeridirektoratet meiner sterilisering kan vere eit verkemiddel for å hindre at rømd laks trugar den ville laksestammen.
Les mer her

Middels laksesesong i Rogaland 17.12.05
Det ble fisket 43,8 tonn laks i elvene i Rogaland i år. Dette er fem tonn mer enn i det dårlige fjoråret.
Les mer her

Sjølaksefisket tredoblet 17.12.05
ALI er skremt over de ferske tallene som viser at det ble tatt 44,6 tonn laks i Altafjorden i sommer.
Les mer her

Redd for laksen 11.12.05
Halvparten av laksen som ble fisket i Orkla sist sommer, ble tatt mellom Orkanger og utløpet fra Svorkmo kraftverk. Bare tre prosent ble fisket mellom Grana og Stoin i Rennebu.
Les mer her

Godt i Orkla – dårlig i Rennebu 11.12.05
Halvparten av laksen som ble fisket i Orkla sist sommer, ble tatt mellom Orkanger og utløpet fra Svorkmo kraftverk. Bare tre prosent ble fisket mellom Grana og Stoin i Rennebu.
Les mer her

Laksefiskerne raser 10.12.05
Laksefiskerne raser mot en ny avgift på 250 kroner for å fiske i elvene rundt Trondheimsfjorden.
Les mer her

Målselvlaks fanget i Alta 10.12.05
Bjørn Rune Gjelsten fanget, merket og satte fri en ni kilos hunnlaks i Målselva. 20 dager senere ble den tatt i not i Altafjorden.
Les mer her

Laksefiskere får kilenot-avgift 07.12.05
Elveeierne er i ferd med å innføre en ny årlig avgift på 250 kroner som sportsfiskerne må betale for å slippe til i elvene som renner ut i Trondheimsfjorden. Pengene skal kilenotfiskerne få for å la være å fiske.
Les mer her

Svakeste laksefiske på flere år 07.12.05
Laksefiske i Drammenselva går nedover. I år er det fisket 3,7 tonn mindre laks enn i fjor.
Les mer her

Forgjeves kamp mot gyroen 02.12.05
20 millioner kroner og 7 millioner lakseyngel er pumpet ut i Steinkjervassdraget i kampen mot gyroen.
Les mer her

Ny gyrodactylus funnet i Driva 02.12.05
Det var overraskende fordi man trodde lakseparasitten gyrodactylus salaris hadde kun laks som vertsfisk
Les mer her

Ett tonn mer laks enn i fjor 01.12.05
Årets fangst av laks på 6,65 tonn er lovende for Målselva. I forhold til bunnåret i fjor ble det mer smålaks, god oppgang i trappa og flere gytefisk ovenfor fossen.
Les mer her

Skrinlegger Vefsna 30.11.05
Etter sju år og tretti millioner kroner, har Statkraft bestemt seg for å droppe planene om å bygge ut Vefsna.
Les mer her

40 smålaks i garnet 26.11.05
Torsdag føremiddag melde ein fiskar frå til politiet at han hadde fått mykje smålaks i garnet han hadde i ståande i Bjoafjorden. Totalt fekk fiskaren 40 laks med ei vekt mellom to og to og eit halvt kilo
Les mer her

Frykter for villaksbestanden 15.11.05
Etter tidenes verste år for rømning av oppdrettslaks, slår Direktoratet for naturforvaltning (DN) alarm. De varsler en katastrofe for den norske villaksen.
Les mer her(VG) og les mer her(NRK)

Skal det være en laksebrus? 15.11.05
En amerikansk leskedrikk-produsent satser nå på laksebrus og tror at dette vil slå minst like godt an som fjorårets kalkun-variant.
Les mer her


Gyro-million til Vefsna 12.11.05
Regjeringen bevilger en million kroner til gyro-bekjempelsen i Vefsna. Det betyr at elva kan være klar for behandling i 2007.

Les mer her

Drømmefisket» ble et mareritt 11.11.05
SURNADAL: Aldri har sportsfiskeren vært så lite glad for å dra så mye laks opp av elva.
Les mer her

Dette er alvorleg miljøkriminalitet 07.11.05
Politiet er no på jakt etter den som sette ulovleg laksegarn i Eidfjordvatnet i oktober. - Dette er alvorleg miljøkriminalitet, seier miljøkoordinator Terje Kvalvik ved Hordaland politidistrikt.
Les mer her

Fortvilte laksefiskere venter på gyro-løsning 07.11.05
Sportsfiskerne i Steinkjervassdraget krever strakstiltak fra staten slik at man en gang for alle greier å fjerne gyro-smitten.
Les mer her

Laksen tilbake etter 300 år 05.11.05
Nå er det på tide å se om det er økonomisk og økologisk forsvarlig å få laksen tilbake i Kragerø-vassdraget, helt opp til Singusdal, Nakksjø, Tørdal og Gautefall, - 300 år etter at den forsvant fra Toke. Svaret på regnestykket kommer til våren.
Les mer her

Laksen trives med drivhuseffekten 04.11.05
Det noe varmere klimaet som drivhuseffekten medfører, gir bedre oppvekst-kår for smolten.
Les mer her

Betre enn i fjor 03.11.05
Laksesesongen for Etneelva, Vikedalselva og Suldalslågen i år er lett å oppsummera: Til dels mykje betre enn i fjor.
Les mer her

1000 innsjøer kan være forurenset 03.11.05
Veisalt kan ha forurenset mer enn 1.000 norske innsjøer. Nå skal Vegdirektoratet utrede omfanget.
Les mer her

Humus er viktig for vannkvalitet og fisk 01.11.05
Humus bidrar med sterke syrer i vann, og påvirker derfor vannkvaliteten. En humuskorreksjon av tålegrense-beregningene gir lavere tålegrenser for fisk, større overskridelser og flere områder med overskridelse, spesielt på Østlandet.
Les mer her

«Bygger om» Bognelva 30.10.05
Den sterkt regulerte Bognelva skal få tilbake noen av sine gamle svinger og kulper. Med det er håpet at også fisken vender tilbake.
Les mer her

Fritt fram for regnbueørreten 29.10.05
Myndighetene er livredde for at regnbueørreten skal etablere seg i norske vassdrag. Men på Selsvollene har den hatt fri tilgang til Lågen i flere år, fra Skottvatnet.
Les mer her Les også: Smittebærer

Rekordoppgang av storørret 29.10.05
Aldri før har det vært registrert større oppgang av storørret i Hunderfossen enn i år. 684 fisker er registrert, den største er på hele 11,9 kg.
Les mer her

Hudkrem av lakseyngel 29.10.05
Sandefjordsfirmaet Kilda Biolink trekker ut enzymer fra lakseyngel for at du skal få en penere hud.

Les mer her

Lærdalselvi mot gamle høgder 25.10.05
I år vart det teke vel fire tonn laks og nesten 900 kilo aure i Lærdalelvi. For laksen sin del er det meir enn ei dobling i høve til året før, seier Knut Eltun, som er leiar i Lærdal Elveeigarlag.
Les mer her

Historisk godt fiske i Reisaelva 18.10.05
Gledelig resultat og overaskende tall fra reisaelva. Totalt ble det fanget 5105 kilo laks, røye og ørret i reisaelva sesongen 2005. Det er den største fangsten og det beste resultatet siden de offisielle registeringene begynte i 1989 melder avisa Nordlys i dag.

Les mer her

25 millionar mot gyro 14.10.05
Regjeringa går inn for løyve 25 millionar kroner for å redde villaksstammane. Mesteparten skal gå til å stogge lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
Les mer her

Vefsna vernes 13.10.05
Vefsna-vassdraget blir vernet. Det framgår av den rød-grønne regjeringserklæringen som legges fram i ettermiddag, skriver Aftenposten.
Les mer her

Reagerer på fritt fiske 13.10.05
Skogeierforbundet reagerer kraftig på forslaget til endringer i laks- og innlandsfiskeloven.

Les mer her

Firedobling av laksebestanden 07.10.05
Laksebestanden i Reisaelva har fått en formidabel økning. I 2000 var antall laks så få at den burde hatt problemer med å reprodusere seg selv. Nå er bestanden firdoblet.
Les mer her

Satser på laksefiske 05.10.05 Det er store planer for Porsgrunnselva. Går det som Petter Borgestad og de andre grunneierne håper på, skal fiskelykken bli femdoblet i løpet av de neste årene. Det betyr at elva blir en god, om enn ikke en eksepsjonell, lakseelv.
Les mer her

Ny gyro-behandling i Lærdalselvi 04.10.05
Tysdag starta ein ny runde med behandling av Lærdalselvi mot lakse-dreparen gyrodactylus salaris.
Les mer her

Knallår i elva 04.10.05
2005 er fjerde beste lakseåret i Altaelva siden tellingene startet. Det ble tatt totalt 1268 storlaks i Altaelva i år, og snittstørrelsen går opp fra i fjor.
Les mer her

OK med rotenon 03.10.05
Statens forureiningstilsyn har gitt Fylkesmannen løyve til å bruke rotenon i Lærdalselva.
Les mer her

En herlig fiskedag!! 01.10.05
Han tok ti laks på vel 12 timer. Ikke rart Stein Erik Repstad fra Mjøndalen er en glad (laks).
Les mer her

Satser på det store lakseeventyret 29.09.05
Skitt fiske, alle sammen: Nå skal Porsgrunnselva bli et lakseeldorado fra Frier til Skotfoss.
Les mer her

Ny rotenon-aksjon aktuelt 29.09.05
Funn av rømt oppdretts-smolt i Steinkjervassdragene gjør at plantegiften rotenon igjen kan bli brukt.
Les mer her

Skal fiske oppdrettslaks 23.09.05
Elveeigarlaget for Surna får fiske etter oppdrettslaks etter den store lakserøminga frå Marine Harvest sitt oppdrettsanlegg ved Tustna for vel tre veker sidan.
Les mer her

Kjempelaks i Stjørdalselva 22.08.05
Søndag kveld dro Tomm Ulsletten fra Enebakk opp en kjempelaks i Stjørdalselva, i selveste Kongerikhølen. 20,2 kilo er den største i elva for sesongen.
Les mer her

Desverre...ingen verdensrekord.....! 20.08.05
Storfisken fra Lakselva var sjelden ..
men det var ingen sjøørret. Analyser av fiskens arvestoff (DNA) ved NINAs genetikk-laboratorium viste at storfisken var en laks. Skjell-analyser viste at fisken var svært gammel. Den vandret ut fra ferskvann første gang som 5-åring, og ha...
Les mer her

Forbereder ny rotenon-aksjon 16.08.05
Lakseparasitten gyrodactylus salaris har spredd seg til Hornemannshølen i Ogna. Fiskeforvalter Anton Rikstad sier det er helt avgjørende at man får gjennomført den planlagte rotenonaksjonen 26. august.
Les mer her

NY Verdensrekord? Sjøørret tatt i lakselva 15.08.05 19,85 kilo veide sjøøretten Ken Jøran Grøtte Pedersen fikk på lett flueutstyr i Lakselva i Finnmark i natt. Det kan være verdensrekord.
Les mer her (Nettavisen) og her(Finnmark Dagblad) og her (Nordlys)

 

Drømmefiske 14.08.05
Drømmer du om å huke en trofélaks på over 15 kilo? Da bør du ta turen til Drammenselven.

Les mer her

Fikk på pukkelen 31.07.05
Artsmangfoldet i Reisaelva er viden kjent. En ikke helt populær gjest som dukker opp år om annet er nå tatt i flere eksemplarer. Det dreier seg om pukkellaks.
Les mer her

Oter forsynte seg av storlaks 27.06.05
Svenn Roar Olsen hadde akkurat fått på land en 11 kilos laks og hengt fangsten opp i et tre, da ubudne gjester forsynte seg av matfatet.
Les mer her

Laksefiskerens smykke 17.06.05
På utstyret skal laksefiskeren kjennes. På Bertil Frimans 15-fots G. Loomis GLX-stang til 11.000 kroner, sitter en 100 år gammel fluesnelle!
Les mer her

Mistet storlaks på elva 13.06.05
Terje Tangen hadde nettopp landet en storlaks som ble anslått til å veie mellom 18 og 20 kg. Da han skulle ta med laksen for å få den veid, gled han og mistet fangsten på elva. Ingen har sett laksen siden!
Les mer her

Jo visst biter laksen i fossen 13.06.05
Laksesesongen er bare snaue to uker gammel. Til nå er det tatt i overkant av 30 lakser i Klosterfossen, hvorav en på over sju kilo.
Les mer her

Lakseoppgang i Steinsdalselva 10.06.05
Regnet de siste dagene har gitt økt vannføring i Steinsdalselva, og dermed oppgang av laks. Stig Morten Austheim fra Sparbu fylte kvoten på en time torsdag. Den største laksen var 5,8 kg.
Les mer her

Storlaks i Ågårdselva 10.06.05
Årets laksesesongen i Ågårdselva startet med en rugg på 11 kilo. Dagen etter ble den fulgt opp av to på over 14 kilo.
Les mer her

Mye kobber i Orkla 10.06.05
Jern fra gruvevannet ved Løkken Verk i Meldal kan på sikt true lakseelva Orkla. Kobberverdiene i vannet har gjort bekymringsfulle hopp i været.
Les mer her og her, og her

Forskning for å sikre Altalaksen 09.06.05
Altaelva er ei av Norges beste lakseelver, med en storvokst laksestamme og en unik kultur og historie. Stortinget vedtok å regulere elva for kraftproduksjon i 1978, og Alta kraftverk ble satt i drift i 1987.
Les mer her samt rapport her (pdf)

Laks på 19,7 kg i Namsen 09.06.05
I morgentimene torsdag ble det landet en laks på hele 19,7 kg i Namsen. Den ble tatt på Lilleøen gård i Overhalla.
Les mer her

Storlaksen tok hevn 07.06.05
Laksestarten har vært optimal for romsdalinger på fisketur i Trøndelag. Flere har fått storlaks på 16-17 kg. Men Finn Åge Løvik fra Tresfjord opplevde at storlaksen tok hevn.
Les mer her

Årets første storlaks 06.06.05
Kong Harald slo latterdøra på vidt gap da han frisk og fornøyd fortalte om helgens storfangst i lakseelva.
Les mer her

Dagens dobbel 06.06.05
Den eneste måten Vidar Stende kunne toppe lykken ved årets første laksefangst, var å hente opp en til.
Les mer her

Laksefeberen herjer 06.06.05
Kåfjord har en gang vært Finnmarks største sted. I helga ble tittelen forsøkt gjenerobret.
Les mer her

Rekordlaks i Verdalselva! 04.06.05
Verdalselva har meldt seg på i kampen om storlaks-tittelen: Disse to karene fikk fire lakser lørdag formiddag. Den største var 16,4 kg !
Les mer her

Stor dag i Namsen 02.06.05
Poul Jensen og Peter Holager fra Danmark fikk en laks på hele 19,2 kg i Namsen fredag. Det er den største laksen som er tatt hittil i sesongen i alle landets lakseelver.
Les mer her

Pangstart på laksefisket 02.06.05
Bjørn Bjørnstad Nilsen (9) berget denne gjeldfisken alene mens pappa Ottar fyrte bål i skogkanten.
Les mer herFor en laksestart! 02.06.05
Fire storlakser på fire timer – ikke rart disse karene er fornøyd med årets laksestart i Stjørdalselva.
Les mer her

Årets første storlaks 02.06.05
Fiskeutvalgets leder Gunnar Rimol hadde såvidt fått uti snøret, før en hannlaks på 15 kg smalt på tubeflua. Dermed er årets laksesesong i gang i Stjørdalselva.
Les mer her

 

Svakt lakseinnsig 01.06.05
Det var et svakt innsig av laks i 2004. Selv om bestandsutviklingen er negativ på landsbasis peker rapporten på at iverksatte tiltak som vassdragskalking og lakselusbekjempelse har hatt positive virkninger regionalt. Prognosen for 2005 tyder på at innsiget neppe blir noe særlig større enn i fjor.
Les mer her

Laksefisket startet for alvor: Stor dekning fra medie-Norge 01.06.05
Samling linker fra diverse medier:
Grundig vask i Batnfjorden

Kreken kroka fyrste fisken
Laksefisket i gang
Vassdalselva er for alle
God start på laksesesongen
God start på laksesesongen
Kjempestart i Surna
Storlaks første natta
Nytt og nyttig før laksestarten
Lite laks i vassdragene
Laksefikset i Tista startet i natt
Drar laks i Os-elva
Fire lakser for Roger
Laksen takker nei til flua
Klar for en laks
Lårer for laksestart
Ta storlaksen på flue

Pangstart på laksefisket 01.06.05
To rugger på 16 kilo i Gaula og Stjørdalselva, i tillegg til mange mindre lakser. - Dette er en pangstart på sesongen, sier laksebørsmegler og entusiast Petter Einang.
Les mer her

Innfører laksekvoter i elv 01.06.05
Jeger og fiskeforeninga i Komagvær i Vardø ønsker å innføre sesongkvoter for elva. Flere vassdrag i Finnmark følger nå etter.
Les mer her

Rotenon ingen trussel mot sjeldne bunndyrarter 31.05.05
Det viser en undersøkelse etter rotenonbehandling på Hardangervidda i 1999 og 2000. For å hindre at den lille karpefisken ørekyt spredde seg over vannskillet mot Vestlandet og inn i de verdifulle vassdragene på sentrale Hardangervidda, ble området ved Stigstu turisthytte behandlet med rotenon.
Les mer her

Fisket er begynt... 31.05.05
Et svært drønn for nedover elvebredden. Salutten som markerte starten for det årlige laksefisket var detonert, og fluene lå tett nedover den strie strømmen.
Les mer her

Stor laks gir tusenlapper 31.05.05
I fjor sikret Knut Flage seg en av seks tusenlapper fra Altaposten etter å ha fått største laks i Altaelva.
Les mer her

Tyvstartet i Namsen 30.05.05
Åtte vinterstøinger og en firekilos blank og feit hunnlaks ble fangsten under det historiske auksjonsfisket i Namsen i helga.
Les mer her

Stenger laksetrapp i Lågen 30.05.05
Mattilsynet har bestemt at laksetrappen i Lågen i Hvittingfoss skal stenges for oppvandrende laks.
Les mer her

Skikkelig lei rykter om storlaks 29.05.05
Svenske Göran Andersson tok fjorårets største laks på flue i Bjøra. Fangsten er dokumentert av hans samboer, men fortsatt raser debatten heftig om storlaksen på 22,7 kilo. Flere mener at fangsten aldri har funnet sted - i alle fall ikke i Bjøra.
Les mer her

Laksen trues av trålfiske 29.05.05
I løpet av kort tid vil mellom 35 og 40 russiske trålere starte makrellfiske med flytetrål fra Namdalskysten og nordover. Opptil 900.000 laksesmolt samt et ukjent antall laks kan gå tapt.
Les mer her

Laksefeber til 3000 kroner kiloen 28.05.05Lakseoppdrettarane jublar når dei klarer å selje fisken til over 25 kroner kiloen. Sportsfiskarane betaler gladeleg nesten 3000
Les mer her

Mer laks i Jørpelandselva 28.05.05
Ifølge fiskeekspert Harald Lura vil det nye kombinasjons-alternativet bety at Jørpelandselva kommer til å produsere mer laks enn i dag.
Les mer her

Smålaks-eldorado i skyggen av Namsen 27.05.05
På Namdalseid ligger en av verdens beste smålaksvassdrag og venter på fiskere som ikke bare er opptatt av størrelsen.
Les mer her

Spår middels bra laksesesong 26.05.05
Det er forventet en middels bra laksesesong i år. Ifølge prognosene vil det bli bra oppgang av både storlaks og smålaks i sommer.
Les mer her

Fluefiske blir stadig billigere 26.05.05
Prisene på fluefiskeutstyr har stupt de siste årene. Nå koster ikke en startpakke mer enn en tusenlapp.
Les mer her

Stor-laks fra Lågen 25.05.05
Morten Kvammen fra Larvik tok tirsdag den største laksen i Holmsfoss i Numedalslågen på nesten 20 år.
Les mer her

Ekstra million kan sikre gyrokampen 24.05.05
Stortinget kan berge planstart for gyrobekjempelsen av Vefsna i år. En million ekstra i revidert nasjonalbudsjett vil nemlig sikre den opprinnelige handlingsplanen.
Les mer her

Gir 100.000 til lakseprosjekt 24.05.05
NTE støtter Elvene rundt Trondheimsfjorden med 100.000 kroner.
Les mer her

Mindre rømd oppdrettslaks 23.05.05 Det er mindre rømd oppdrettslaks i lakseelvane enn det har vore på fleire år, seier Harald Sægrov i Rådgivende biologer som har undersøkt 23 elvar i Sogn og Fjordane.
Les mer her og her (Fylkesmannen)

Frykter storflom 23.05.05
Vannstanden i Altaelva kan i neste uke overstige 1000 kubikkmeter per sekund. Det er 27 år siden elva «truet» med å bli så stor.
Les mer her

Forskarfri for lakselusa i sommar 21.05.05
Lakselusa skal få kose seg i fred for forskarane i sommar. Krangel mellom miljø- og fiskeristyresmaktene stoppar viktig overvaking av luseplaga på Vestlandet.
Les mer her

Storfangst av ulovlige garn 20.05.05
Ulovlige flytegarn kan gjøre stor skade på sårbare fiskebestander. Naturoppsynet beslagla mange garn under en storkontroll sist helg.
Les mer her

Pangstart på laksesesongen 17.05.05
Det har vært en pangstart på laksesesongen i de to trønderske elvene som åpnet 15. mai. Trønder-Avisas laksepatrulje var til stede både i Bjøra og Stordalselva.
Les mer her

Laksefisket har startet 15.05.05
Årets laksesesong er godt i gang. En pen laks på syv kilo hugg på sluken til Roy Rørstad ved Støvelfossen i Åfjord i morgentimene.
Les mer her

 

Jakter på tyvfiskere 14.05.05
Straks isen gikk, inntok de første tyvfiskerne Altaelva. Nå intensiverer ALI jakten på dem som tar seg til rette.
Les mer her

Mye vann til laksestarten 12.05.05
Det er ventet flom i mange vassdrag i tiden som kommer. Dermed kan det bli en veldig vannrik start på laksesesongen.
Les mer her

Laksefest for alle i Bjøra 12.05.05
Når startskuddet går for laksesesongen i Bjøra i morgen kveld, er elva åpen for alle som vil prøve seg fra bredden med stang. På land blir det lavvofest, og i fjor ble det tatt storlaks allerede første natta!
Les mer her

Hver fjerde laks er en rømling 12.05.05
Kilde: NRK

WWF-Norge foreslår krav om merking av oppdrettsfisk på linje med Island og USA, strengere kontroll ved anleggene og miljømerking av fisk fra ”flinke” anlegg, skriver WWF-Norge på sin nettside.
Les mer her (Nytt net) og her (NRK )

Fluefisker truet på livet 11.05.05
En fluefisker på Sørlandet ble bombardert av steiner og truet på livet under utøvelse av hobbyen sin - mens politiet hørte på.
Les mer her

Skyskraper i Drammenselven 11.05.05
Hotellutvikler Arthur Buchardt vil bygge et 80 meter høyt hotell midt i Drammenselva..
Les mer her

Sei spiser opp laks 11.05.05
Laksebestanden i Numedalslågen blir truet av sei.
Les mer her

Vil ta tyvfiskerne 06.05.05
Politiet i Follo vil ha slutt på tyvfisket i distriktet. I løpet av kort tid har tre personer mistenkt for tyvfiske, havnet i politiets garn.
Les mer her

Vil slippe ut oppdrettslaks 02.05.05
Havforskningsinstituttet har søkt om å få slippe ut cirka 20.000 merkede lakseunger fra oppdrettsanlegg langs kysten fra Rogaland til Nordland.
Les mer her

"Vaskeriet" tar form 30.04.05
Trond Syrstad ved elvebredden i orkla

Hallen som skal huse det første verdensmesterskap i innendørs fluekasting tar form, en til to måneder gjenstår. Da har Syrstad & co et gediget kastebasseng 70m langt. Og nok bredde til å arrangere VM. Bassenget gir bla. muligheter for å kaste i 45 graders vinkel. Hallen gir også muligheter for trening hele året.
Les også artikkel her

Forskning på fiskens smerte 30.04.05
Landbruksminister Lars Sponheim mener at det ligger et stort behov for mer forskning på dyrenes velferd.
Les mer her

Laber interesse for rikmannsfiske 29.04.05
Auksjonen for eksklusivt tidligfiske etter laks i Namsen 28. og 29. mai ble en flopp. Men Se og Hør-redaktør Odd J. Nelvik blar velvillig opp for å tyvstarte lakseseongen.
Les mer her

Skuffet over nei fra Orkdal 28.04.05
Orkdal kommune har gitt avslag på økonomisk støtte til Elvene Rundt Trondheimsfjorden. Leder Vegard Heggem i økonomigruppa er skuffet over at Orklas største grunneier velger å stå utenfor.
Les mer her

Laks moses i kraftverk 21.04.05
Mesteparten av vinterlaksen på vei ned Mandalselva mot sjøen, moses bokstavelig talt i Laudal kraftverk.
Les mer her

Batnfjord berger kongens laks 21.04.05
Forskernes suksess i Batnfjordselva skal nå berge kong Haralds lakseelv i Lærdal. Knekkes lakseparasitten også der står trolig elvene i Romsdal for tur.
Les mer her

Fred mellom badande og fiskarar 20.04.05
Både badande og laksefiskarar skal få plass i Figgjoelv-osen. Det er konklusjonen etter at Klepp kommune og grunneigar Christian Bjelland møttes i eit meklingsmøte tysdag.
Les mer her

Forsker roser lakseavtale 19.04.05
Lakseavtalen i Trondheimsfjorden er det beste som er gjort for laksen i trønderske elver på over 25 år, mener Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Les mer her

Kritisk til rikmannsfiske 16.04.05
Opplegget med at pengesterke laksefiskere skal få slippe til før ordinær fiskestart i Namsen, vekker ikke bare begeistring hos de trofaste brukerne av elven.
Les mer her

Håper på Clinton-besøk 16.04.05
Kjell Inge Røkke har invitert Bill Clinton til Norge på fisketur. USAs tidligere presidenten ønskes hjertelig velkommen til Namsen.
Les mer her

Optimisme etter alu-behandling 15.04.05
I dag vert aluminiumsbehandling av Lærdalselvi for å fjerne lakseparasitten gyrodaktylus salaris avslutta.
Les mer her

Storfangst for Røkke 15.04.05
Clinton til Norge på fisketur. Her har du de nye kompisene som snart trær på gummistøvlene og drar på fisketur sammen i Norge: Bill Clinton og Kjell Inge Røkke!
Les mer her

Laks på storskjerm 15.04.05
Laksen i Skiensvassdraget kan havne på storskjerm i Skien sentrum. Dermed kan turistene og andre nysgjerrige se laksen vandre opp laksetrappa i Skien
Les mer her

Rogna satt ut i Ogna 12.04.05
I dag ble en halv million rognkorn satt ut i elva Ogna i Steinkjer. Målet er å sikre laksestammen i elva.
Les mer her

Ukeleie på 44 000 kroner 09.04.05
Sportsfiskerne må i 2005 betale sin del av regninga for oppleie av lakse-nøtene i Trondheimsfjorden. Kortprisene i Orkla vil stige med 15 til 30prosent.
Les mer her

”Mer unglaks” viser seg å være hybrider mellom laks og aure 06.04.05

Kilde:NINA
Laksebestandene i Vefsna og Driva har vært infisert av lakse-parasitten Gyrodactylus salaris siden 1970 – tallet. Undersøkelser av ungfiskbestandene de siste årene har antydet at tettheten har økt. .Les mer her


Tidlig laksestart - men bare for de rike 06.04.05Namsos: Grunneierne i Namsen i Nord-Trøndelag vil auksjonere bort eksklusivt laksefiske tre dager før sesongen egentlig starter.
Les mer her

Mindre laks i Namsen? 06.04.05Laksefisket i Namsen kan bli dårligere de neste årene. Det sier fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag.
Les mer her (Nrk) Les mer her (MD)

Gyrokampen starta i dag 06.04.05I dag starta arbeidet med å prøve å utrydde lakesparasitten gyrodactylus salaris frå Lærdalselvi ved hjelp av aluminium.
Les mer her

Lakselus større problem enn ventet 04.04.05

En kanadisk undersøkelse viser at villaks i nærheten av oppdrettsanlegg var 73 ganger mer infisert av lakselus enn normalt.
Les mer her Les også hva er Lakselus

Vil slippe ut 18.000 laks 02.04.05
Snart kan 18.000 laks bli skikkelig glad-laks dersom forskerne får det som de vil.
Les mer her


Beskyldes for å villede justiskomiteen 31.03.05
Sametinget vil la alle som har utmarksvirksomhet og samisk husflid som hovednæring fiske med garn etter laks i Tana-vassdraget.
Les mer her

Politiet lover mer kontroll 31.03.05
Politiet lover økt kontroll mot tyvfiske
rne og varsler sviende bøter til dem som blir tatt.
Les mer her

DNA-test av rømt fisk 31.03.05
Fiskeridirektoratet tek i bruk metodar mest kjend frå politiarbeid for å spore opp rømt fisk. DNA-testing skal avsløre kvar fisken kjem frå.
Les mer her

Kilde: Nrk
Ny gyrokamp startar i Lærdal 31.03.05
I neste veke startar aluminiumsbehandlinga av Lærdalselvi. Etter planen skal den kjende lakselva behandlast med aluminium to gonger i år, og ein gong til neste år.
Les mer her

 

Skibotnelva forurenset? 29.03.05Vil sjekke utslipp i Skibotnelva (Nrk Troms)
Beboere i Skibotn vil i dag kontakte miljøorganiasjoner for å finne ut mer om utslipp fra en søppeldeponeringsplass ut i Skibotnelva.
Les mer her

Ufarlig utsig i Skibotnelva (Framtid i nord)
Det rustfargede utsiget i Skibotnelva er ufarlig.Det sier Helge Huru fra fylkesmannens miljøvernavdeling.
Les mer her

Kilde: Altaposten.no
Jakt og fiske kun for de pengesterke 22.03.05
Med høyrekreftene i front vil stortingsflertallet bruke den kommende finnmarksloven til å privatisere Finnmark.
Les mer her
Les også:
Vi eier Finnmark
Sår uløselige konflikter
Slett ingen privatisering

Oppdrettslaks skal radiomerkes 22.03.05
Ved hjelp av radiomerking skal et pilotprosjekt kartlegge hvor laks som rømmer fra mærdene tar veien.
Les mer her

Se hvor mye laks og ørret som rømte i perioden 2001 - 2005 Klikk her

Sjekker røya 18.03.05
Fisk i bur under isen skal være med å fortelle verden om reaksjoner på mørketid og klimaendringer.
Les mer her

Anbefaler ikke kvoteregulering av laksefisket 18.03.05
En arbeidsgruppe nedsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler at det ikke innføres landsomfattende kvoteregulering av laksefisket.
Les mer her Les heleDN's brev til MD her

Kartlegg rømd laks 16.03.05
Havforskingsinstituttet set i gang eit større prosjekt for å kartleggje overleving og vandringsmønster blant rømd oppdrettslaks.
Les mer her (NRK) og Les mer her (IMR)

Tromsøsøppel truer Reisaelva 16.03.05
Farlig høye verdier av kvikksølv, kobber og andre metaller renner fra Tromsø-søpla og rett mot den vernede Reisaelva.
Les mer her

Fem fisker i døgnet 15.03.05
Fangstkvotene for laksefiskerne i Hå-, Ogna- og Figgjo-elvene er halvert.
Les mer her

Fluefiske-VM i "vaskeriet" 11.03.04
Trond Syrstad ved elvebredden i orkla
Det gamle «vaskeriet» ved Løkken Gruver skal bli arena for det første verdensmesterskap i innendørs fluekasting. Norsk Fluefiskesenter AS er under etablering i Orkla Pensjonat.
Les mer her

Suldalslågen og kalking 07.03.05
Norsk Institutt for vannforskning, NIVA, vil finne ut om det fortsatt er behov for å kalke Suldalslågen i Suldal.
Les mer her

Vil stoppe ørekyta i Namsen 04.03.05
Forskere, grunneiere og myndigheter går nå sammen for å hindre at den fryktede fisken ørekyte ødelegger for laksen i Namsen.
Les mer her

Mistanke om svartfiske 04.03.05
Forhandlingene som «Elvene rundt Trondheimsfjorden» har ført med kilenotfiskerne i fjorden har skapt mistanke blant grunneierne langs elvene om at det foregår et betydelig «uoffisielt» fiske.
Les mer her

Skal finne ut hva som fiskes 03.03.05
Direktoratet for naturforvaltning vil ha slutt på urapportert laksefiske. Nå skal et utvalg finne omfanget og en løsning på problemet.
Les mer her

Tilbudt 250.000 for Mikkeli-døgn 02.03.05
I år 2000 fikk Roar Posti tilbud om å selge to døgn i Mikkeli for 250.000 kroner. Han sa nei og ber nå lokale fiskere tenke seg om før de selger vekk "gulldøgnene".
Les mer her

Lar laksen i fred, får 238.000 i året 16.02.05
I fem år skal Arne Jørrestol la være å fiske laks i Trondheimsfjorden. For det får han 1,1 millioner kroner. De 17 tonn med villaks han gir avkall på, kan være verd nærmere 85 millioner kroner i elvene.
Les mer her

Vefsna må vernes 11.02.05
Åsa Elvik og Geir-Ketil Hansen fra SV reagerer sterkt på at Arbeiderpartiets stortingsgruppe ikke vil ha Vefsna med i verneplanen for vassdrag.
Les mer her

Altaelva: Fjerner 24 fiskedøgn 10.02.05
For å gjøre medlemmene til lags, tas 24 fiskedøgn vekk fra det vanlig kortsalget og overføres til interessentens egen "kudøgntrekning".
Les mer her

Mindre laks skaper bekymring 09.02.2005
Både i Troms og i Finnmark skaper nedgangen i laksefangstene bekymring.
Les mer her

Ørekyte ingen trussel 08.02.2005
Laksestammen i Namsen blir ikke ødelagt selv om det nå er påvist ørekyte i vassdraget. Det mener lakseforsker Tor G. Heggberget ved Norsk institutt for naturforskning.
Les mer her

Kan fortsatt brukes som agn 06.02.2005
Meitemarken føler ikke smerte, og sportsfiskere kan derfor fortsatt bruke meitemarken som agn.
Les mer her

Kan spore laks tilbake til rett elv 03.02.2005
Sporelementer i fiskeskjell kan i framtida gjøre det mulig å spore vill-laks tilbake til sin barndoms elv, og rømt oppdrettsfisk tilbake til settefiskanlegget.
Les mer her


Moms på jakt- og fiskekort? Nei, tja... 03.02.2005
Må ditt lag eller forening betale moms på jakt å fiskekort?? Les informasjonen fra Finansdepartementet her.
Les mer her

Vodkapenger skal redde laksen 27.01.2005
Laksefisker og vodkaprodusent Orri Vigfusson vil bruke en halv million kroner på å kjøpe ut kilnotfiskere i Trondheimsfjorden. Målet er at mer laks skal gå opp i elvene.Les mer her

Nedgang i laksefiske i elvane
Det blei fiska i alt 404 tonn laks, sjøaure og sjørøye i elvane i 2004. Det er 176 tonn mindre enn i 2003, men likevel om lag på same nivå som på slutten av 1990-talet. Tana med bielvar er framleis det viktigaste vassdraget.
Les mer her

Svakeste laksefiske i elvene siden 1997 27.01.2005
2004 var den verste laksesesongen i de norske elvene siden 1997. Det ble fisket 404 tonn laks, sjøørret og sjørøye, en svikt på 170 tonn i forhold til 2003, viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå.Les mer her

Jubel for friskmeldt lakseelv 21.01.2005
Sportsfiskere og grunneiere jubler etter at Numedalslågen er friskmeldt. I går bekreftet Mattilsynet at parasitten som er funnet på røye i øvre del av vassdraget i Buskerud, ikke er skadelig for laksen i elva
Les mer her

Barn får fortsatt fiske gratis 06.01.2005
Barn under 16 år har fortsatt rett til fritt fiske etter innlandsfisk. Det har Høyesterett slått fast i sin dom 22. desember 2004.
Les mer her Høyesterett sier dette: Les her

 

Copyright ©Kulpen Sportsfiskeklubb
webmaster: Geir Morten Pettersen
HVA RØRER SEG i KULPEN
Tur til orkla: kastekurs med syrstad & co...Se her
Fluebindekskolen: Tubeflue- Se her
Filmer: Isfiske & speycast
Se her
Alta elva: 2 dager i altaelva..Se her
Stabburselva: Fin liten lakselv..
Se her.
Saltdalselva: Grov sjøørretelv...
Se her
Nye laksefluer er lagt ut
Se her
Les om vår tur til Namsen 2002 Se her
Hvor tung er laksen i forhold til sin lengde se her
Hvordan skille laksyngel og ørret..Se her

NOE AV DET SOM VENTES INN I KULPEN:
Russland/Ponoi River: Bilder og film
Smålaks i Lysnes-elva
Fra kasteboks til fluestang
Annonser:

GCOF


KommaTeck as