KULPEN

Kulpen
Fiske
Fisketurer
Fluer
Været
Linker
Om oss
 
Gjestebok
Forum

Tips oss


Logo
KULPEN
Alle rettigheter:
Copyrigh t
Kulpen Sportsfiskeklubb © 2002-2005
Sist oppdatert: 03-Oct-2005 ©Webmaster: Geir Pettersen
Nyhestarkiv 2004 og tidligere
Klikk her for nyhetsarkiv for 2005
(Meld gjerne i fra hvis du finner linker som ikke ikke virker lenger)

Ny gyrokamp i Rauma 21.12.2004
Kampen for å berge villaksen i Romsdalselvene fra lakseparasitten gyrodactylus salaris blir no trappa opp. Les mer her

Lusa drep Vossolaksen 10.12.2004
Desperate elveeigarar langs Bolstadelva er innstilt på å slepa mærder med smolt forbi lusebefengte oppdrettsanlegg for å få villaksen attende i elva. Snart er det for seint.
Les mer her

Gyro i Lågen 30.11.2004
Numedalslågen er smittet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Ordføreren i Lardal fortviler.
Les mer her Les også om dårlig fiske i Lågen i 2004. Les her

Dårlig lakseår i Troms 30.11.2004
Få lakser ble dratt opp av elvene i Troms i år. Man må helt tilbake til midten av 90-tallet for å finne så lave laksefangster. Men tallet på fanget sjøørret økte.
Les mer her

Laksen tilbake i kalkede vassdrag 21.11.2004
Etter år 2000 er det hvert år fanget 33 - 41 tonn laks i de tjue kalkede elvene på Sørlandet og Sør-Vestlandet. Før kalkingen startet var den årlige fangsten knappe to tonn.
Les mer her


Frykter lakse-død 28.10.2004
Situasjonen for laksen i Sandeelva har forverret seg etter at parasitten Gyrodactylus ble påvist i elva tidligere i år.
Les mer her

Laksen angrep Isak (7) i elven 27.10.2004
Med en enorm åpen kjeft angrep den drøyt ti kilo tunge villaksen syv år gamle Isak Eriksen. 
Les mer her
eller her

Å verne eller ikke verne? Beiarn: 23.10.2004
Et folkemøte om nasjonale laksevassdrag skal hjelpe Beiarns politikere i beslutningsprosessen.
Les mer her

Utestenges fra trekning?
Laksefiskere som ikke har levert inn fangstoppgaven for i år kan bli utelukket fra korttrekninga i mars.

Les mer her

 

Ikke helt konge....
Kong Harald fisker ikke lengre på Altaelvas beste fiskeplass.
Les mer her

Laksen vender tilbake til sure elver
Etter tiår med sur nedbør og tapte laksestammer trodde sørlendingene at slaget var tapt. Men nå vender laksen hjem til sørlandselvene igjen.
Les mer her

Laksefisker falt i Namsen 09.06.2004
En 62 år gammel laksefisker uten redningsvest ble onsdag tatt av strømmen i elva Namsen.
Les mer her

Tok laks på 24 kilo 01.06.2004
Årets laksesesong er i gang, og tirsdag kunne Ole Vidar Aasbak og Jonny Rian dra i land en laks på hele 24,3 kilo i lakseelva Namsen i Nord-Trøndelag.
Les mer her

 

Villfanget røye i resirkuleringsanlegg 04.03.05
Internasjonalt øker utbredelsen av avanserte og landbaserte resirkuleringsanlegg for oppdrett av fisk. I 2004 sto det første resirkuleringsanlegget for oppdrett av villfanget røye i drift i Norge på Bardujord i Troms.

Sjørøye sprer gyro 12.05.2004
Ny kunnskap fra Signaldalselva kan gjøre det vanskeligere å utrydde lakseparasitten Gyrodaktylus salaris. Sjørøye er en effektiv smittebærer.
Les mer her

God laksesesong i 2003 04.09.03
Fjorårets laksesesongen føyer seg i rekken av de gode sesongene de tre siste årene. Det har vært et meget godt lakseinnsig til kysten. Oppgangen av fisk i elvene har alt i alt vært svært god selv om det periodevis har vært dårlig oppgang på grunn av varme og lav vannføring. Det viser en foreløpig oversikt som Direktoratet for naturforvaltning (DN) har innhentet fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger
Les mer her

Sportsfisker nær drukningsdøden 26.08.03
En 42 år gammel stavangermann er innlagt på SIR etter han ble funnet drivende bevisstløs i Bjerkreimselva ved Vinningland ved 15 tiden, mandag. Les mer her

Brende redder laksetrappa 21.08.03
Miljøvernminister Børge Brende lover at laksefiskerne i Drammenselva skal få fortsette med kultiveringsarbeidet, og at laksetrappa i Hellefossen ved Hokksund skal bestå.
Les mer her

Radiomerking gir nye kunnskaper 15.08.03

Sommerens radiomerking av laks i Numdalslågen har vist store individuelle forskjeller i fiskens vandring. Les mer her

Laksen hoppet etter flua 06.08.03
Mange har kommet tomhendt hjem etter fisketur i Altaelva i sommer. Anna Synnøve Jensen opplevde at laksen tok flua før den nådde vannet, og kom hjem med 115 kilo.
Les mer her

Styrker innsatsen mot lakseparasitt 02.08.03
Miljøvernminister Børge Brende har bestemt at Direktoratet for naturforvaltning i år skal få fire millioner kroner ekstra til å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Dette ble klart under Brendes besøk ved Verdalsbruket i dag.

Les mer her (DN) og her (NRK)

Vil ha mer regn 09.07.03
Mens badenymfene fortviler over at sommersola er borte, er det noen som jubler. Laksefisker ønsker seg mer regn. Les mer her

Truer laksen i Repparfjord 19.06.03
Store uttak av sand og grus ved munningen til Repparfjordelva i Kvalsund kan skade forholdene for laks og ørret, mener fylkesmannens miljøvernavdeling. Les mer her

Pangstart i Målselvfossen 17.06.2003
Åpninga av laksesesongen i Målselva fikk en kjempestart. Flere lakser opp mot ti kilo er tatt på land Les mer her

Den kongelige julematen sikret 10.06.03
Kong Harald sikret seg julegodt på pinsedagen. En 8,2 kilos laks som slo på wobbleren søndag kveld, skal røykes og gjøres klar til festbordet julaften.
Les mer her

Storlaks i Namsen 02.06.03
Sverre Rye Sundsten fra Stavern fikk søndag morgen en kjempelaks på 22 kilo på valdet Bertnem/Foss i Namsen.
Les mer her

Eventyrlig laksestart 01.06.2003
Det ble en knallstart på årets laksefiske i helga. Både fra Gaula, Orkla og Stjørdalselva meldes det om storlaks på over 18 kilo. Les mer her

Må avlive 5500 laksar 04.05.03
Elveeigarane i Lærdal får ikkje lenger lov til å setje ut laksesmolt. Rundt 5500 friske fiskar i klekkjeriet på Ljøsne må drepast. Les mer her

Fiskerett for barn står ved lag 28.04.03
Personer under seksten år kan fortsatt fiske gratis med stang i utmarks-vassdrag. Det er klart etter at Vest-Telemark tingrett i dag frikjente Staten for søksmålet fra grunneier Harald A. Kvålen. Kvålen krevde at Staten må omgjøre loven fra 1992, men tapte altså i tingretten i Kviteseid.
Les mer her

Aluminium berger laksen
Bruk av aluminium kan bli et godt alternativ til giftstoffet rotenon for å bekjempe lakseparasitten som dreper laksen i elvene.
Til høsten skal man i et omfattende forskningsprosjekt i Batnfjordselva i Gjemnes prøve om aluminium i flytende form kan være effektivt for å bekjempe parasitten.
Les mer her  

Bjornesfjorden, en framtid på egne bein 12.03.2003
For førti år siden ble Bjornesfjorden på Hardangervidda tappet ned. Viktige gyteområder ble dermed ødelagt. Nå har fiskevannet gjennomgått en omfattende restaurering, og den store bjornesauren har igjen fått levelige vilkår.
Les mer

Svoveltilførslene til Norge halvert 12.03.03

Svoveltilførslene med luft og nedbør til Norge er mer enn halvert de siste 20 årene. Også nitrogentilførslene har gått noe ned. Les mer

Liten laks med "stor" sender 07.03.03
Det er mulig at de tidligere har funnet det for kaldt, forskerne, å studere lakseliv under tommetykk is vinterstid. Faktum er i alle fall at vi vet svært mye om den atlantiske laksens sommerlige eskapader. Vinterkunnskapen har det imidlertid stått dårligere til med. Fram til nå. For i siste halvdel av februar var en håndfull forskere travelt opptatt med å kartlegge tre år gamle lakseungers gjøren og laden i en vinterkald elv. Les mer

Kamp mot rotenon  27.02.03 
 Jens Rydsaa vil kjempemot at Røssåga som renner gjennom gården hans skal forgiftes med rotenon. Det er stor skepsis til rotenonbehandling her i bygda, men det er få som velger å være aktivt i mot. Nå er det på tide at de som er tvilende eller mot giftbruken slår seg sammen om kjemper mot rotenonen, sier grunneier Jens Rydsaa på gården Røsså i Hemnes. Les mer her

En milepæl for villaksen 25.02.03 
Når Stortinget i dag vedtok å opprette nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, er det kanskje den viktigste milepælen i arbeidet for å bevare Norges unike villaksbestander. Vedtaket er også av internasjonal betydning, da Norge er verdens viktigste leveområde for denne arten. Les mer her

84.000 regnbueørret på rømmen 18.02.03 
84.000 regnbueørreter som rømte fra en laksefarm søndag, er nå fritt vilt. Les mer her

Fant død storlaks i Nidelva 15.02.03
Terje Skrivervik var ute på tur ved Nidelva, da han la merke til noe merkelig som lå og fløyt i vannskorpa ved Tempebanen: En død laks på rundt 30 kilo.
Les mer her

Goggen, lov, laks og latter 11.02.03
Med fiskeprogram på nrk1.Skiensgutten begynte å fiske ørret som seksåring. Han ble etter hvert leder for Villaksutvalget, og har et stort hjerte for villaksen, kjenner hver lakseelv i landet og har vært med i den internasjonale organisasjonen for villaks. Les mer

Fisk kjenner ikke smerter 10.02.03
Til glede for alle sportsfiskere, spesielt og fiskere generelt: En amerikansk forsker har slått fast at fisk ikke kan føle smerter.
Les mer her


Mindre laksefiske i elvane
30.01.2003
Det blei teke 26 prosent mindre laks i norske elvar i 2002 enn året før. Til saman blei 515 tonn laks, sjøaure og sjørøye fiska i elvane i 2002. Det er 149 tonn mindre enn i 2001, men likevel meir enn gjennomsnittet på 1990-talet. Les mer her


Utvider Stabbursdalen nasjonalpark med verdens nordligste furuskog og variert vassdragsnatur 20.12.02
Kongen har i statsråd vedtatt å utvide Stabbursdalen nasjonalpark og opprette Stabbursdalen landskapsvernområde i Finnmark. Dette innebærer en tidobling av dagens verneareal. Her finnes verdens nordligste furuskog og variert vassdragsnatur.
Les mer

Frykter norsk villaks utryddes om få år. 18.08.2002
Direktoratet for naturforvaltning (DN) slår fast at lakseparasitten gyrodactylus salaris er ute av kontroll i norske vassdrag. Les mer

Mot lakserekord i Lågen
04.07.02
Det er uvanlig mye laks i Lågen i år i følge leder Nils Røsholdt i Kjerra Fossepark.
Les mer

Copyright ©Kulpen Sportsfiskeklubb
webmaster: Geir Morten Pettersen
HVA RØRER SEG i KULPEN
Tur til orkla: kastekurs med syrstad & co...Se her
Fluebindekskolen: Tubeflue- Se her
Filmer: Isfiske & speycast Se her
Alta elva: 2 dager i altaelva..Se her
Stabburselva: Fin liten lakselv..
Se her.
Saltdalselva: Grov sjøørretelv...
Se her
Nye laksefluer er lagt ut
Se her
Les om vår tur til Namsen 2002 Se her
Hvor tung er laksen i forhold til sin lengde se her
Hvordan skille laksyngel og ørret..Se her

NOE AV DET SOM VENTES INN I KULPEN:
Laks: 12,5 kg på enhåndsstang..
En snartur i verdalselva...
Film: Når laksen vinner kommer her
Smålaks i Lysnes-elva
Annonser:

GCOF


KommaTeck as